Pokyny pro přednášející

Předběžný program konference

Přednášející v hlavním programu konference

Informace o přednášejícím

 • poslat do 31. 8. 2016 svůj medailonek (max 200 znaků) spolu s fotografií pro uvedení na webu konference a pro představení moderátorem

Vstup

 • hlavní přednášející má vstup na konferenci i společenský večer zdarma
 • účast na společenském večeru nutno potvrdit předem

Průběh konference

 • každý blok bude rozdělen na dvě poloviny: část přednáškovou a diskusní panel
 • diskusního panelu se účastní všichni přednášející z bloku a zástupci partnerů bloku
 • prosíme přednášející aby byly na místě přednášek minimálně 10 minut před zahájením blok

Příspěvek do sborníku

 • sborník bude pouze elektronický s vlastním ISBN, formát A5
 • zasláním textu příspěvku dávají autoři souhlas s jeho publikací ve sborníku i volnému šíření na internetu i v tištěné formě, vždy s uvedením jmen autorů
 • autorská díla třetích osob k příspěvku i jeho částem včetně grafů a fotografií mohou být zveřejněna pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případný souhlas třetích osob je povinen zajistit autor příspěvku.
 • formát MS Word nebo obdobný formát umožňující editaci (formát PDF nebude akceptován)
 • poslat nejpozději do 30. 9. 2016 na konference@pasivnidomy.cz
 • formát není předepsán, můžete využít šablonu
 • prosíme o používání stylů (nadpisy apod.)
 • rozsah max. 12 normostran (celkem 21 600 znaků vč. mezer) plus obrázky
 • pokud možno, dodat anotaci a anglickém nebo německém jazyce (max 1 800 znaků vč. mezer)

Prezentace

 • formát MS PowerPoint nebo PDF
 • délka prezentace je 15 minut, pokud není s přednášejícím dohodnuto jinak
 • v prezentaci nesmí být reklama ani propagace komerční společnosti, ani loga společnosti (maximálně na závěrečném slide s kontaktními informacemi)
 • poslat svou prezentaci nejpozději do 14. 10. 2016 na konference@pasivnidomy.cz
 • moderátoři bloků poskytnou k prezentacím doporučení a žádosti o změny do 25. 10. 2016
 • poslat finální prezentaci se zapracováním doporučení od moderátorů do 31. 10. 2016

Termíny (shrnutí)

 • do 31. 8. 2016 poslat svůj medailonek
 • do 30. 9. 2016 poslat příspěvek do sborníku
 • do 14. 10. 2016 poslat prezentaci
 • do 31. 10. 2016 poslat finální verzi prezentace

Posterové prezentace

Vstup

 • hlavní autor posterové prezentace má slevu 50 % na vstup na konferenci (studenti zdarma)
 • pro uvedení posteru na konferenci a ve sborníku musí být hlavní autor přihlášen
 • přihlašování bude otevřeno v září 2016

Příspěvek do sborníku

 • sborník bude pouze elektronický s vlastním ISBN, formát A5
 • zasláním textu příspěvku dávají autoři souhlas s jeho publikací ve sborníku i volnému šíření na internetu i v tištěné formě, vždy s uvedením jmen autorů
 • autorská díla třetích osob k příspěvku i jeho částem včetně grafů a fotografií mohou být zveřejněna pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případný souhlas třetích osob je povinen zajistit autor příspěvku.
 • formát MS Word nebo obdobný formát umožňující editaci (formát PDF nebude akceptován)
 • poslat nejpozději do 30. 9. 2016 na konference@pasivnidomy.cz
 • formát není předepsán, můžete využít šablonu
 • prosíme o používání stylů (nadpisy apod.)
 • rozsah max. 4 normostran (celkem 7 200 znaků vč. mezer) plus obrázky
 • pokud možno, dodat anotaci a anglickém nebo německém jazyce (max 600 znaků vč. mezer)

Posterová prezentace

 • výrobu posteru zajišťuje autor
 • největší rozměry posteru jsou 900 mm (šířka) x 1 500 mm (výška)
 • materiál a barevnost posteru záleží na rozhodnutí autora
 • postery budou vystaveny před konferenční místností
 • pro každý poster bude připraveno místo s jménem autora na plastové tabuli, kam poster během konference pověste (přilepit např. lepicí páskou – bude k dispozici u registrace. Není přípustné mechanické poškození tabule, nepoužívejte proto prosím k upevnění špendlíky apod.). Na každé tabuli bude umístěn 1 poster.
 • v případě, že si svůj poster budete chtít po skončení konference vzít zpět, učiňte tak nejpozději do skončení konference

Prezentace

 • autor posteru dostane během konference 3 minuty pro představení svého posteru na konci diskusního bloku
 • formát MS PowerPoint nebo PDF
 • poslat konečnou verzi prezentace nejpozději do 31. 10. 2016 na konference@pasivnidomy.cz

Termíny (shrnutí)

 • do 30. 9. 2016 poslat příspěvek do sborníku
 • do 31. 10. 2016 poslat finální verzi prezentace
Pořadatel
Generální partner
Partneři
Partneři vystavovatelé