Konference skončila

Do brněnské Rotundy přišlo 320 účastníků konference. Poslechli si příspěvky a diskutovali s celkem 27 přednášejícími. Atmosféru připomíná naše fotogalerie.

foto_konference

Rozhovor s Karem Chábkem, zástupcem Generálního partnera konference.

Sborník z konference je k dispozici ke stažení, stejně jako prezentace témeř všech přednášejících.

S kým se uvidíte
Pořadatel
Generální partner
Partneři
Partneři vystavovatelé
Hlavní mediální partner
Mediální partneři
Záštita