Přednášející

Martin Augustin

Působí jako nezávislý architekt se zaměřením na energeticky efektivní stavby. Pedagogická činnost na FA ČVUT (2000-2011) a FSv ČVUT (od 2013) v Praze. Lektorská a odborná spolupráce s Centrem pasivního domu. Kromě projekční praxe, pedagogické a publikační činnosti se zabývá také teorií a dějinami architektury a urbanismu, zvláště tématem zásahů moderní architektury do historického prostředí.

Roman Belov

Čerstvý absolvent ČVUT, FSv, obor architektura a stavitelství, nyní asistent technického dozoru na akci: Nájemní komplex Luka, 3.místo ve studentské soutěži ISOVER 2015

Aleš Brotánek

Autorizovaný architekt, který se od studií na UMPRUM (1984) orientuje na udržitelnou architekturu. Po r. 1989 se specializoval na nízkoenergetické stavby nejraději z recyklovatelných materiálů, následně na pasivní a v současnosti hledá formy nezávislé architektury. Je zakládající člen Centra pasivního domu a sdružení Ekodům. Externě přednáší na FHS v Praze, na FSS v Brně a vyučuje externě na katedře architektury FSv ČVUT.

Michal Čejka

Je konzultantem ve společnosti PORSENNA o.p.s. se zaměřením na energetickou optimalizaci budov a zařízení, stavební fyziku a návrh pasivních domů. Současně působí jako specialista na energetiku budov v alianci Šance pro budovy, ve které se podílí na úpravě legislativního prostředí, přípravě podmínek aktuálních dotačních titulů a projektu Adaptace budov na změnu klimatu.

Jitka Dostalová

Vystudovala pozemní stavitelství. V oboru zelených střech působí od roku 2006, dříve jako zástupkyně dodavatele systémových řešení zelených střech a střešních zahrad, firmy Optigrün international AG pro Česko a Slovensko, nyní jako majitelka realizační firmy GreenVille service s.r.o. a jako předsedkyně odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně.

Dieter Herz

Managing director, Herz & Lang. Certified Passive House Desinger CEPH, Energy Efficiency Consultant, DENA-Expert, Certified Air Tightness Planner

Josef Hoffmann

Student posledního ročníku ČVUT, FSv, obor architektura a stavitelství. Výuka programu Allplan na FSv, ČVUT. 1. místo ve fakultním kole SVOČ 2015; 1. místo ve studentské soutěži ISOVER 2015, ISOVER 2016 a 3. místo v mezinárodní soutěži SBDE 2016 (spolupráce s M. Stark). Poloaktivní člen rady BIM. Vedoucí OORM Domažlice a člen KORM Plzeňskeho kraje.

Vojtěch Hrachovina

Student FAST VUT BRNO a projektant pozemních staveb, s touhou vytvářet takové stavby, jejichž dopadem je celková prosperita.

Friedrich Kapusta

Technical University Vienna, Dep. electrical engineering and energy economy. Founder and general manager of several engineering and consulting companies. Consultant for private and institutional financing institutions.
Head of the Energy Institute for Businesses in Vienna.

Tomáš Kašpar

Působil ve vrcholovém managementu a jako partner v developerských projektech. Uvedl na trh první projekt nájemního bydlení velkého rozsahu ve střední Evropě. Od roku 2014 je ředitelem Luka Living rental apartments. Je členem Výkonné rady Asociace profesionálních obchodníků. V roce 2010 byl nominován na manažera roku ve SR.

David Koppitz

Ředitel Odboru regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj

Lorant Krajcsovics

Autor sa špecializuje na oblasť udržateľnosti vo výstavbe a je expertom na certifikáciu pasívnych domov v strednej Európe. Pôsobí v Inštitúte pre energeticky pasívne domy ako jeho dlhoročný člen a podpredseda združenia a na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulty architektúry STU.

Jan Kříž

Náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo Životního prostředí

Rostislav Kubíček

Certifikovaný projektant pasivních domů, autorizovaný inženýr ČKAIT

Vojtěch Lichý

Student magisterského oboru Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze a autor jednoho ze dvou vítězných návrhů soutěže Český ostrovní dům 2016.

Tomáš Matuška

Tomáš Matuška je docentem Ústavu techniky prostředí na Fakultě strojní ČVUT v Praze a zároveň je od roku 2013 vedoucím oddělení Energetické systémy budov (RP2) UCEEB ČVUT v Praze. Je předsedou Československé společnosti pro sluneční energii (národní sekce International Solar Energy Society). Věnuje se výuce, výzkumu a vývoji v oblasti integrace OZE do budov.

Kateřina Mertenová

Architektka a projektantka, zabývá se projektováním, poradenskou, lektorskou a přednáškovou činností v oboru energeticky pasivních staveb. Pracovala v ateliéru PAUAT Architekten ve Welsu v Rakousku, vyučuje na Fakultě stavební ČVUT v Praze, spolupracuje s Centrem pasivního domu na přípravě vzdělávacích kurzů, organizuje a vede odborné exkurze.

Petr Nekut

Starosta města Kardašova Řečice

Fabian Ernst Ochs

Works at University of Innsbruck, Unit for Energy Efficient Buildings since 2009, where he teaches Thermodynamics and Thermo-Fluid-Dynamics. He works in and leads several national and international research projects with focus on energy systems and renewable energies for very efficient buildings. He owns the lectureship Engineering Thermodynamics and Heat and Mass Transfer for the Master Energy Engineering at Free University of Bolzano/University of Trento since 2012.

Karel Plotěný

Je jednatelem firmy ASIO, spol. s r.o. Je činný ve vedení odborných skupin Asociace pro vodu ČR (CzWA). Snaží o prosazení a propagaci udržitelnosti a cirkulární ekonomiky do oblasti nakládání s vodami.

Ernst Rainer

Institut für Städtebau

Filip Rezek

Dlouholetý obchodní ředitel firmy Haidy a.s. Jeho specializace jsou inteligentní systémy pro budovy a domácnost. Mimo jiné se zabývá sledováním trendů na trhu a vývoji v oblasti moderních technologií.

Pavel Ševela

Pavel Ševela: Stavební inženýr zaměřený na obnovitelných zdrojů energie, udržitelnou výstavbu a rekunstrukce budov. Od roku 2013 pracuje ve výzkumné skupině pro „Energeticky efektivní budovy“ na rakouské Universität Innsbruck. Vývoj v oblasti zpětného zístávání tepla ze sprchové vody ma být tématem jeho doktorantská práce.

Michael Schulze

Master student at the University of Innsbruck. Currently working on his Master thesis involving the monitoring of shower water heat recovery systems at the Unit for Energy Efficient Building.

Pavel Šmelhaus

Pracuje v Atelieru ARS a se svými spolupracovníky se v praxi věnuje navrhování rezidenčních, komerčních i občanských staveb. Jeho specializací jsou již od roku 1998 energeticky úsporné stavby. Realizované stavby a jejich provoz dlouhodobě monitoruje a vyhodnocuje z hlediska jejich energeticko-ekonomických parametrů.

Albert Veldhuizen

Export Manager Brink Climate Systems
8 years experience in the Ventilation Industry.
30 years Export-Sales experience
Member of Fenedex and FME (branch organizations)

Pořadatel
Generální partner
Partneři
Partneři vystavovatelé