Tématické okruhy konference

Každý blok bude prezentovat různé úhly pohledu na jedno téma, následované panelovou diskusí a diskusí s publikem. Z tohoto pohledu bude přípravný výbor vybírat příspěvky.

Okruh 1: Chytrá řešení vedoucí k energetické soběstačnosti

Blok 1a: Co je Smart city (zaměřeno na hospodaření s energií)?

 • Příklady koncepcí a nastavení, indikátorů, konkrétní příklady a zkušenosti
 • Co potřebujeme k tomu, aby město fungovalo jako chytré?

Blok 1b: Inovativní využití energie pro spotřebu

 • Inovativní řešení pro využití energie v pasivních domech s minimalizovanou potřebou energie na vytápění
 • Představení konkrétních řešení a případné zkušenosti z provozu

Blok 1c: Elektřina, její výroba a využití v čase

 • FVE a akumulace, chytré sítě, využití elektromobilů apod., smartmetering
 • Koncepty, příklady, reálná očekávání a zkušenosti

Okruh 2: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Blok 2a: Jaké máme téměř nulové domy jiné než rodinné?

 • Příklady připravovaných i realizovaných budov s téměř nulovou spotřebou energie s výjimkou rodinných domů, ideálně ukázky různých přístupů k nulové spotřebě.
 • S jakými problémy se setkáváte při návrhu, při stavbě, při užívání?
 • Jaký je energetický koncept?

Blok 2b: Jaké máme téměř nulové rodinné domy?

 • Příklady realizovaných rodinných, ideálně ukázky různých přístupů k nulové spotřebě.
 • S jakými problémy se setkáváte při návrhu, při stavbě, při užívání?
 • Jaký je energetický koncept?

Okruh 3: Využití tepla odpadních vod, vegetační střechy a fasády

Blok 3: Využití tepla odpadních vod (např. rekuperace ze sprchových koutů, z kanalizačních řadů, z jímek u centrálních ČOV), vegetační střechy a fasády

 • Příklady realizovaných instalací, zkušenosti s provozem.
 • S jakými problémy se setkáváte při návrhu, při stavbě, při užívání?

Přípravný výbor

Předseda: Jan Bárta (Centrum pasivního domu)
Pracovní skupina 1: Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

 • Vedoucí: Jan Bárta (Centrum pasivního domu)
 • Aleš Brotánek
 • Josef Hoffmann (student FSv ČVUT Praha)
 • Roman Belov (student FSv ČVUT Praha)

Pracovní skupina 2: Chytrá řešení vedoucí k energetické soběstačnosti

 • Vedoucí: Aleš Brotánek
 • David Bárta
 • Tomáš Babor (student FAST VŠB Ostrava)
 • Jan Bárta (Centrum pasivního domu)

Pracovní skupina 3: Hospodaření s vodou, využití tepla z odpadní vody

 • Vedoucí: Josef Smola
 • Mojmír Hudec

Další konzultanti bez zařazení do PS

 • Libor Hrubý (Centrum pasivního domu)
 • Lorant Krajcsovics (IEPD)
 • Ondřej Novotný (student FA VUT Brno)
Pořadatel
Generální partner
Partneři
Partneři vystavovatelé